Serveis

Alma Present

L’Alma que analitzarà el present del teu restaurant. Basant-nos en el màrqueting més operacional, analitzarem l’estat del teu restaurant, realitzant:

  • Estudi de vendes i vs mercat
  • Estudi de competència
  • Estudi de client i segmentació
  • Estudi 4P: producte, preu, comunicació i distribució
  • DAFO

Realitzarem una auditoria completa en el local, per tal de valorar l’Experiència del Client i la Rendibilitat del negoci.

Auditoria completa:

  • Visió client
  • Qualitat + Covid19
  • Imatge: decoració, estat i neteja
  • Operacional: sala i cuina
  • Aprovisionament: comandes, mermes i proveïdors

Vull una auditoria

← Veure la resta de serveis