Serveis

Descobreix les 5 Almes i com poden ajudar al teu restaurant

Alma Present

Analitzarà el present del teu restaurant.

No venc suficient

Alma Creativa

Definirà l’estratègia a seguir per complir els objectius.

Necessito definir una estratègia i complir objectius

Alma Activa

Activarà, gestionarà i controlarà totes les accions marcades.

Necessito suport per activar accions

Alma Pura

Escoltarà i gestionarà la opinió dels teus clients.

Vull escoltar i gestionar millor els clients

Alma Forta

Vetllarà perquè els objectius es compleixin.

Necessito un millor control i seguiment del restaurant